Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Vücut Manuel Terapi

Vücut Manuel Terapi

Vücut-manuel terapi  -kontrendikasyon yoksa-  kas-iskelet sistemini ilgilendiren çoğu hastalıkta uygulanabilir:

Vücut-manuel terapi, kırıklarda, eklem romatizma ve iltihaplanmalarında, ilerlemiş kemik erimesi olan hastalarda uygulanmasa da, birçok   ağrı ve rahatsızlığın  giderilmesinde tek başına yeterlidir; diğer   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  yöntemleri ile birlikte kullanıldığında daha çok etkilidir.   

Bel  ve   boyun fıtıkları,   kas spazmları, ensedeki problemlerden kaynaklanan   baş ağrıları  ve omurga kilitlenmeleri başta olmak üzere, vücut manuel terapinin uygulama alanları oldukça geniştir. Mesela, cerrahi müdahaleyi gerektiren bazı disk kayması durumlarında vakanın ağırlığına bağlı olarak alternatif bir tedavi olarak iyileşmeyi sağlayabilmektedir. Vücut-manuel terapinin mekanik etkisi ile yer değiştirmiş nükleus pulposunun eski yerine döndürülmesi de mümkündür. Gerçek disk herniasyonlarında ise disk ile spinal kök temasını geçici olarak da olsa ortadan kaldırdığı,   adale spazmını ani traksiyon etkisi ile refleks inhibisyonla çözdüğü ve disk herniasyonu nedeniyle fonksiyonu bozulmuş apofizer eklerinde blokajı ortadan kaldırılarak etkili olabileceği kabul edilmektedir.

Bazı araştırmacılar vücut-manuel terapinin diskopatide en etkili olduğu dönemin başlangıç aşamasındaki erken dönem olduğunu ileri sürmektedirler. Bu dönemde diskteki patolojik değişiklik genellikle annulus fibrosunun yırtılmış lifleri arasında nükleus pulposunun bir kısmının tutulmasıyla oluşan protrüzyon şeklidir. Diskopatiye bağlı   bel ağrılı  vakaların %75’inde ortalama bir ay süre ile uygulanan 2-5 seanslık manipülasyonlar ile iyi sonuçlar alındığı ve vakaların %25’inde ilk seansta belirgin iyileşme görüldüğü, ağrı­nın akut veya kronik oluşunun tedavi sonucunu etkilemediği ileri sürülmektedir.

Vücut Manuel Terapi Nedir?

Ani hareketler, sürekli olarak belli bir duruş biçiminde çalışma, hareketsizlik, yanlış pozisyonda oturma ve yatma alışkanlığı önemli duruş bozukluklarına sebep olur. Önlem alınmadığı takdirde duruş bozukluğu ilerleyen yıllarda boyun-sırt bölgesinde kireçlenmeye sebep olabilir. Zamanla kaslar gerilerek ve zayıflayarak   bel  ve   boyun fıtığı  oluşumuna zemin hazırlarlar.   Obezite  (aşırı kilo), stres ve   kas zorlamaları,    bel  ve   boyun ağrılarının diğer sebepleridir. Bu hastaların önemli bir kısmı fizik tedavi yöntemleriyle iyileşebilirler; sadece yüzde 2-3’ü için ameliyat gerekir. Fizik tedavi ise, aletli fizik tedavi ve vücut manuel terapi olmak üzere iki şekilde yapılır. Bunlardan vücut manuel terapi, diğer bilinen adıyla chiropraxis; eklemlerdeki hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek için el yordamı ile yapılan çok eski bir tedavi yöntemidir. Antik çağda Hippocrates ve Galen bu yöntemi ilk kullanan bilim adamlarıdır. Vücut manuel terapinin amacı, eklemlerdeki blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi postüral denge içinde, en yüksek derecede ve ağrısız artırıp, fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır. Bozulmuş olan eklem ve adale kaymaları el yordamı ile tespit edilir ve uygun manevralarla düzeltilir.

Ülkemizde vücut manuel terapi genellikle sınıkçı adı verilen tıp dışındaki bir meslek grubu tarafından uygulanmaktadır. Ancak bu durum sadece ülkemize mahsus değildir; mesela ABD’de 1976’da 90 milyon, 1980 de ise 120 milyon kişinin manipülasyon amacıyla sınıkçılara başvurduğu bildirilmektedir.

Hızlı ve olumlu sonuçlar alınması, vücut manuel terapinin en seçici özelliğidir. Bilhassa eklem kilitlenmelerine bağlı   bel ağrıları ile   bel  ve   boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavilerinde etkilidir.

Vücut Manuel Terapi Uygulama Esasları

Vücut Manuel Terapi Nasıl Uygulanır?

Vücut manuel terapi, mekanik kaynaklı ağrılarının tedavisinde, iyi eğitilmiş ellerde uygun bir teknik ile yapıldığında, oldukça etkindir. Ancak bu etkinliğin yeterince sağlanabilmesi için, manipülasyonların bu konuda iyi eğitilmiş bir hekim tarafından uygulanması gerekir.

Omurga ve   ekstremite eklemlerindeki ağrı  ve fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yüz yıldan fazla bir süredir uygulanan vücut manuel terapi, manipülasyon, mobilizasyon ve postizometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemleri içerir. Teknikler, masaj ve bastırma ya da hızlı hareketle bükme, kafaya, omuzlara, sırta ve kalçalara yoğun baskı uygulama gibi değişik yöntemleri içerir. Farklı uygulayıcılar farklı veya ilave manipülasyon teknikleri de kullanabilirler. Mesela, kasılmış ya da gergin kaslar varsa, omurgaya müdahale etmeden önce ısıtma, ultrason ya da elektrik akımı gibi kasları rahatlatacak ilave bir teknik uygulanabilir.

Vücut manuel terapi uygulamasının hiçbir türünde kesinlikle ilaç kullanılmaz. Problemli bölgeye eller vasıtasıyla bastırma, germe ve döndürme gibi teknikler uygulanır. Uygun endikasyon ve doğru girişimle eklem hareketleri düzelince, uyuşma, ağrı, hareket kısıtlılığı gibi hastaların şikâyet ettiği tüm sorunlar da ortadan kalkar.

Vücut manuel terapi yapıldığı bölgenin ismi ile anılır. Mesela omurgaya yönelik yapılan manipülasyonlar, omurga manipülasyonu adını alır.

Omurga Manipülasyonu

Özellikle omurga kaynaklı ağrılarda klasik yaklaşımlarda ağrı etiyolojisi kolay tespit edilememektedir. Ancak vücut manuel terapi yöntemleri ile tanı çoğu kez kolaylaşmakta ve bu biçimde konan tanıya yönelik tedaviler çok daha kısa sürede başarılı olmaktadır. Omurga manipülasyonu tedavisi (spinal manipulative therapy), omurga sağlığının, tüm sağlığın merkezi olduğu teorisine dayanan bir terapidir. Tedavi, eklemlerin hareket aralığını arttırmak için omurganın hareket ettirilmesine ya da omurganın elle tedavi edilmesine dayanır; omurganın hareket ettirilmesiyle çekme, itme ya da bükme hareketlerini kullanarak, omur ayarı yapılır. Hareketler, ağrıya neden olan omurga eklemleriyle kemikleri gevşetir ve hareket ettirir.

Vücut manuel terapi, omurgada özellikle lomber ve servikal disk hernileri, mekanik bel ağrıları, faset sendromlarında uygulanır. Omurga manipülasyonundan faydalananlar, genellikle bir seansın ardından iyileşme fark ederler ve ek müdahaleye ihtiyaç duymazlar. Bazı uygulayıcılar, süreklilik ve önleme gerekçeleriyle uzun dönemli omurga manipülasyon tedavisini teşvik etseler de, bu uygulamanın bilimsel olarak ispatlanmış bir değeri henüz yoktur.

Vücut Manuel Terapi Seansları

Yeterli tedavi için gerekli seans sayısı, rahatsızlığın altında yatan sebeplere ve seans süresi ise hastalığın evresine göre farklılık gösterse de; hafif vakalarda veya ilk evrelerde olan hastalıklarda 2-4 seans manipülasyon uygulaması yeterli olurken, orta vakalarda 5-7 ve kronik vakalarda en az 10 seans gerekmektedir. Vakanın ağırlığına göre durum değişse de iyileşme, genel olarak 7 seanstan sonra, bariz bir şekilde hissedilir.   Akut bel ağrısının tedavisi için en fazla 2-3 haftalık vücut manuel terapinin yeterli olduğu düşünülür.   Bel  ve   boyun fıtıklarında manipülasyonun başarısı %98’dir. Ancak özellikle   bel fıtığında, tedavi tamamlanana kadar yatak istirahati gerekir.

Vücut Manuel Terapinin Yan Etki ve Komplikasyonları

Vücut manuel terapi sıklıkla omurga rahatsızlıklarında kullanılmakla beraber, diğer eklemlerde de uygun endikasyonlarda kullanılmaktadır. Fıtıkların ameliyatsız tedavisinde büyük bir başarı sağlayan vücut manuel terapi, hastalarda kas gücü kaybı ya da idrar, büyük abdest kaçırma gibi problemler yoksa rahatlıkla uygulanabilir. Aksi durumda ise vücut manuel terapinin yerini cerrahi işlemler alır.

Vücut manuel terapinin etkin ve güvenli uygulanması için kas-iskelet sisteminin, anatomik, biyomekanik özelliklerin detaylı değerlendirilmesi,    özel eğitimli uzmanlar    tarafından uygulanması gerekmektedir. Manipülasyon teknikleri; endikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını belirleyebilen ve uygun tekniği seçebilen özel eğitimli uzmanlar tarafından uygulanmalıdır, aksi halde ciddi komplikasyonlar görülebilir.

Vücut Manuel Terapi” hakkındaki tek yorum:

  1. Benim boyunda yani ensedesirtin ustundr sertlesme ve tutulma olmakta uzin sure ayni pozisyon da kalinca tutulma olmaktadir.terleyince bir is yapinca themen tutulma oluyor.bu konuda blilgi tasviyenizi bana cevap olarak veririsrniz memnun olurum .iyi gunler

Siz sorun, biz cevaplayalım!