Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Visseral Manuel Terapi

Visseral Manuel Terapi

Visseral manuel terapi ile yetişkinlerde tedavi edilen  hastalık ve istenmeyen durumlardan bazıları şunlardır:

 • Sindirim sorunlarında (hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik ve gaz sorunlarında),
 • Karın ağrısı, spastik kolon, pitozis ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak,
 • Reflü tedavisi,
 • İnce ve kalın bağırsak,
 • Karın ağrısı ve mide hastalıkları,
 • Böbrekler,
 • Kronik sistit, idrar kaçırma,
 • Organ pitozları, 
 • Akciğer ve kalp sisteminin visseral osteopatisi,
 • Akciğer hastalıkları (astım, kronik bronşit),
 • Alerjiler,
 • Ameliyat sonrası   ağrı ve yapışıklıkların giderilmesi,
 • Cerrahi sonrası dolaşımı yeniden sağlamak için,
 • Cerrahi sonrası skar doku ve yapışıklıklarda,
 • Terleme sorunları (el ve ayaklarda),
 • Hafıza ile ilgili sorunlar (unutma, hatırlamada zorlanma vb.),
 • Sinirsel gerginlikler, stres, gevşeyememe,   kronik yorgunluk,
 • Depresyon, anksiyete ve panik atak,
 • Uykusuzluk,
 • Doğum sonrası jinekolojik problemler,
 • Menstrüel sorunlar (dismenore, ağrılı mens dönemleri, adet düzensizlikleri),
 • Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak,
 • Sürekli yorgun, halsiz, bitkin olan kişilerde,
 • Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için,
 • Fasyal paralizi (yüz felci),
 • Sfinkterlerin stimülasyonu,
 • Bel ağrısının visseral tedavisi,
 • Göbek düşmesinin tedavisi,
 • Hareket ve fonksiyon bozuklukları,
 • Yürüme, denge ve koordinasyon bozukluğu,
 • Skolyoz, kifoz gibi postür bozukluklar,
 • Spastisite, cp gibi nöromüsküler hastalıklar,
 • Spor yaralanmaları,
 • Dolaşım sorunları rahatsızlıkları (kan ve lenfatik sistem),
 • Fibroz, fibrozit,   fibromiyalji  gibi myofasyal ağrılar,

Visseral manuel terapi ile çocuklarda tedavi edilen   hastalık ve istenmeyen durumlardan bazıları şunlardır:

 • Bebeklerde yutkunma, kusma, kafa şekil bozukluğu,
 • Yeni doğan kolik sancılar,
 • Astım,
 • Tortikolis, skolyoz, kifoz gibi omurga deformiteleri,
 • Hiperaktif çocuklar

Visseral Manuel Terapi Nedir?

Manuel terapi  yaygın olarak kas-iskelet sistemi sorunlarında ön plana çıkmasına rağmen sadece kas-iskelet sistemindeki sorunlarla ilgilenmez.   Baş ağrısı, algılama, uyku sorunu, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde ve hormon dengenin sağlanmasında destek tedavi olarak da Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak başvurulan bir tedavi yöntemi haline gelmiştir.   Manuel terapinin, karaciğer, böbrek ve bağırsak gibi, vücudun iç organları ile ilgilenen çeşidine visseral manuel terapi denir.

Visseral manuel terapi,   Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  tarafından bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür; anatomi ve fizyoloji esasına dayanır.

Visseral Organ Hareketleri

Manuel terapinin  gelişmesi ile beraber muskuloskeletal sistem ile iç organlar arasında bir ilişkinin varlığı; bu ilişkinin embiryolojik hayatta, mezoterm endotermi sararak gelişme göstermesinden kaynaklandığı; dolayısıyla kas iskelet sisteminin, endotermin oluşturduğu visseral sistemle iç içe olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bununla bağlantılı olarak, organların kendi aralarında bağ dokusu ile bağlı oldukları ve çoğunun preriton tarafından çevrelendiği; hem çevre organlara karşı hem de kendilerine ait bir ritimsel hareketleri olduğu; bu hareketlerin, hem iç hem de dış etkenler (postür bozuklukları, skarlar, enflamasyonlar…) tarafından etkilenerek organlarda fonksiyon bozukluklarına yol açtıkları; uzun vadede tedavi edilmediklerinde, dokular arası yapışıklıklar ve kronik aşırı yüklenme sendromları oluşabildiği (mesane, böbrek pitozları, menstruasyon problemleri, inkontinans vb.) rapor edilmiştir. İşte bu yüzden, visseral manuel terapi eklem, kas ve omurgayı içeren yapılar ile iç organlar ve beyni bünyesinde bulunduran kafatası arasındaki bütünlüğü sağlamayı amaçlar. Bu yapılar bir bütün içerisinde hareket ettiğinde vücut sağlıklıdır. Yapılardan birinde oluşan bir bozukluk düzeltilmediği takdirde, zamanla diğer yapılar da bundan olumsuz etkilenirler. Visseral manuel terapi, iç organların ve onun etrafındaki yapıların hareket kısıtlılıkları ve tedavisi ile ilgilenir. Visseral manuel terapide amaç   ağrıyı ortadan kaldırmaktan ziyade ağrıya sebep olan nedenleri bulup onları düzeltmektir. Sorunun kaynağı bulunup tedavi edildiğinde, ağrı da ortadan kalkar. Visseral manuel terapi uzmanları,   manuel terapi  yöntemleri ile dokulardaki gerginlikleri bulup tedavi ederek sinir, dolaşım ve lenf sistemindeki aksaklıkları düzelterek vücudun hareket sistemindeki dengesini yeniden sağlar. Visseral manuel terapi iç organlar ve etraflarındaki anatomik strüktürlerin hareket kısıtlılıklarının muayene ve tedavisini içerir. Visseral manuel terapi ile iç organlar ve kas –iskelet sistemi arasındaki denge yeniden sağlamış olur.

Visseral Manuel Terapinin Diğer Tedavilerden Farkı

Visseral manuel terapinin diğer tedavilerden en önemli farkı; sadece ağrı veya disfonksiyon bölgesine odaklanılmayıp, problemin kaynağını bulmak için tüm vücudun değerlendirilmesidir. Mesela, bir diz ağrısının belden kaynaklandığı tespit edilirse o zaman bele yönelik tedaviler öncelik kazanır. Visseral manuel terapi diğer tedaviler kadar sık uygulanmaz. Hastanın şikâyetine göre haftada 2-3 seanslık uygulamalar olabileceği gibi, bazı problemlerde daha seyrek tedaviler de söz konusu olabilir. Diğer bir fark ise, bütüncül ve sebebe yönelik tedavi olduğu için visseral manuel terapide şikâyetlerin tekrarlanması daha azdır.

Visseral Manuel Terapi Uygulama Esasları

Vücut Manuel Terapi Nasıl Uygulanır?

Visseral manuel terapi de tıpkı   vücut-manuel terapi  gibi, sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Vücuttaki problemi sadece  ağrı  olan bölgede aramaz. Ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır. Bu yüzden visseral manuel terapi uzmanları, organlara mahsus hareketlere odaklanırlar. Visseral manuel terapi kapsamında aşağıdaki aktiviteler yer alır:

 • Abdominal kavitedeki disfonksiyonun primer alanlarının bulunması, değerlendirilmesi ve normalize edilmesi için gereken bir kısım manuel beceriler,
 • Karaciğer palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri
 • Safra kesesi palpasyon, mobilite ve milking teknikleri,
 • Mide palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • Duedenum palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • Organ, membran ve ligamanlarla hareketin dinamiklerinin alakasının keşfedilmesi,
 • Organlarla yapısal ya da nöromuskuloskeletal disfonksiyonların ilişkisinin incelenmesi,
 • Genel paternle ilişkisi olan somatik yapıların fonksiyonel aktivitelerinin kalitesinin değerlendirilmesi,
 • Genel dinleme,
 • Local dinleme,
 • Periton palpasyon, mobilite ve motilite teknikleri,
 • İnce bağırsak palpasyon teknikleri,
 • Lezyon / tension bölgelerinin belirlenmesi,
 • Dominant lezyonun belirlenmesi,
 • Brakial plexus mobilizasyonu,
 • İç organların hareketliliği üzerine çalışılması,
 • Abdominal kavitedeki daha derin yapıların keşfedilmesi,
 • Böbrekler, pankreas, dalak, omentum majus, periton ve ilgili konnektiv dokulara odaklanılması,
 • Restiriksiyon planları, mobilite ve hareketlilik konseptleri,
 • Çeşitli uzun-kol tekniklerinin uygulanması…

Visseral manuel terapi uygulanırken önce; vücut, el yordamı ile taranarak hangi iç organda hareket azalması olup olmadığı hissedilmeye, bilahare ise ilgili soft mobilizasyonlar uygulamak suretiyle organın vitalitesi ve kas iskelet sistemi ile olan iç balansı düzenlenmeye çalışılır. Bu sayede, vücudun otoregülasyon mekanizmasının, denge kurma ve kendini tamir etme yetenekleri yeniden inşa edilir.

Visseral Manuel Terapi Seansları

Visseral manuel terapi sıklığı haftada 1-2 seans ortalamadır. Toplam tedavinin ne kadar süreceği şikâyetin kronikleşmesiyle yakından ilişkilidir. Her bölgeye uygulanması mümkündür.

Visseral Manuel Terapinin Kontrendikasyonları

Visseral manuel terapi genel olarak; kanama, akut enfeksiyonlar vb. durumlarda uygulanmaz. Cerrahi sonrası akut dönemlerde diğer tedaviler gibi dikkatli olunması gerekir.

Visseral Manuel Terapinin Yan Etki ve Komplikasyonları

Vissera kelimesi karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar gibi vücut iç organlarıyla alakalıdır. Visseral manuel terapide kullanılan manipülasyonlar da, visera ve ona bağlı dokulardaki normal mobilizasyonu, tonusu ve hareketi teşvik etmek için uygulanan manuel kuvvetlerdir. Ziyadesiyle nazik davranışları gerektirir.

Siz sorun, biz cevaplayalım!