Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Manuel Terapi

Manuel Terapi

Güvenilir ellerde uygulanan manuel terapinin başarı oranı %98’dir.

Manuel terapide, kas ve/veya eklemlerin sıkıştırdığı sinirlerin serbest kalmaları sağlanabildiğinden, segmentlere bağlı olarak,   migren,   baş ağrısı,   astım,   hazımsızlık,  artrit ve bazı duygusal bozukluklar dahi tedavi edilebilmektedir.

Manuel terapi;    bel  ve   boyun fıtıkları, omurga kilitlenmeleri, tortikolis yani şiddetli boyun spazmları, sakroiliak sendrom denilen kalçalardaki sağrı ve leğen kemikleri arasındaki   eklemlerin kilitlenmelerinde, kontraktürlerde, ve hatta bazı iç organ rahatsızlıklarında bile oldukça başarılı sonuçlar vermektedir.

Manipülasyonun etkisinin, vakaları tanıya göre sınıflandırmak suretiyle yapılan bilimsel bir incelemede; posterior faset sendromlu vakaların %72’inde, spondilolistesisli vakaların %85 ‘inde   ağrıda azalma olduğu rapor edilmiştir.

Manuel Terapi Nedir?

Manipülasyon eklemlere el ile özel bir teknikle uygulanan, eklemin anatomik sınırlarını aşmaksızın fizyolojik hareket sınırlarını aşan ani, kısa süreli ve kontrollü bir itme hareketidir. Manuel terapi ise bir kısım manipülasyonlar ile   hastalık ve rahatsızlıkları  bertaraf eden bir tedavi biçimidir. Aslında osteopati, şiatsu, şiropraktik gibi bazı tekniklere verilen genel isimdir. Rahatlatıcı etkileri amacıyla kullanımı en az 2.500 yıl öncesine kadar dayanır. Her ne kadar   alternatif tıp  gibi algılansa da gerçekte Klasik Batı Tıbbının uygulama alanı içerisindedir.

Manuel terapi, Türk Tıbbında resmi ve bilimsel olarak yıllardır yer almaktadır;   Sağlık Bakanlığı  ve Tabipler Odası’nın tedavi hizmetleri listesinde uzun yıllardan beri mevcuttur. Ancak buna rağmen, ülkemizde uygulayan uzman hekimin azlığı sebebiyle halen dahi yaygınlaşabilmiş değildir. Bunun sebeplerinden birisi, Türkiye’de bu konuda eğitim-öğretim veren üniversite ya da eğitim hastanesi bulunmaması; diğeri de manuel terapinin kişisel beceri gerektiren bir tedavi yöntemi olmasıdır. Oysaki ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre, Çin, Japonya, Rusya ve Tayland gibi ülkelerde yaygın şekilde kullanılmakta olup; mesela, sadece ABD’de yılda 90 milyon manipülasyon yapıldığı not edilmiştir.

Doğal ve kişiye özgü bir tedavi yöntemi olan manuel terapide, ameliyat yapılmaz, ilaca gerek duyulmaz. Lenf ve dolanım sistemi, yumuşak dokular, eklem ve kemikleri içeren, vücuttaki yapı ve sistemlere yoğunlaşan birçok tekniği kapsar. Özellikle kas iskelet sistemine ait yaralanmaların ve fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Hatta bazı bağırsak ve   mide rahatsızlıklarında da başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Manuel Terapinin Klasik Tedavilere Göre Üstünlüğü

Manuel terapinin bir başka özelliği ise, genellikle herhangi bir ilaç kullanmaya gerek duyulmamasıdır. Ayrıca kişide bulunabilen   yüksek tansiyon,   kalp  ve   şeker hastalığı  gibi , aletli fizik tedavilerin uygulanmasını etkileyebilen yada bazen engelleyebilen durumların manuel terapiye engel teşkil etmemesi de bir başka avantajdır.

Manuel terapi ile  fizyoterapi  karşılaştırıldığında; fizyoterapinin manuel terapiye oranla, tedavi sırasındaki iş gücü kaybı nedeniyle daha fazla ekonomik kayba neden olduğu söylenebilir.

Bunlara ilaveten manuel terapinin aşağıdaki avantajlarından da bahsedilebilir:

  • Problem olan bölgeye direk uygulama yapılır.
  • Klasik tedavilere göre daha kısa sürede sonuç verir.
  • Akut durumlarda tek seanslık tedavi ile bile problem çözülebilir.
  • Hiçbir yan etkisi yoktur ve tamamen doğal bir uygulamadır.
  • Manuel tedavi bilimselliği kanıtlanmış teknikler üzerinde çalışır.

Manuel Terapi Uygulama Esasları

Manuel Terapi Nasıl Uygulanır?

Manuel terapi yani manipülasyon, el ile tedavi anlamına gelir. Amacı; masaj gibi, belirli bölgelere baskılar uygulayarak rahatlama sağlamak değil, eklem ve yumuşak dokularda oluşan problemleri tedavi etmektir. Bu yüzden, ancak   tıp doktorları  veya fizyoterapistler tarafından uygulanır..

Manuel terapi ellerle yapılan bir fizik tedavi yöntemidir; hastalıklı bölgeye ellerle birtakım bastırma, germe, döndürme gibi manevralar, teknikler uygulanır.

Manuel terapinin etkin ve güvenli uygulanması için, lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak detaylı değerlendirilmesi gerekir. Doğru muayene ve MR tetkikleri sonucu gerekli yöntem belirlenir.

Manuel terapi haftada maksimum 2 kez yapılır. Çok ciddi olmayan durumlarda 3, orta seviyede 5, ileri seviyede ise 8 seans kadar uygulanması gerekebilir.

Manuel terapi, gerektiğinde diğer tedavi yöntemleri ile bir arada uygulanabilir.

Sağlık sigortası kapsamı bu tür tedaviler için değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, hasta, tedaviye başlamadan önce, manuel terapinin kendi sağlık sigortası ödeme kapsamına girip girmediğini kontrol etmelidir.

Manuel Terapi Çeşitleri

İki çeşit manuel terapi vardır:

Manuel terapinin, omurga ve çevresindeki   kaslara, tendonlara, ligamanlara,   eklem ve kapsüllere çeşitli güçler uygulanarak yapılan türüne,   visseral-manuel terapi ile karıştırılmaması için, pratikte   vücut-manuel terapi  denir.

Manuel Terapinin Kontrendikasyonları

Manuel terapi uzmanı, hastalıklı bölgeye elleriyle basınç uygulayarak, döndürerek, gererek masaj yapar. Ancak  yüksek tansiyon,   kalp, akciğer veya   şeker hastaları, bu uygulamaya başvurmadan mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Anatomik sınırları aşılırsa luksasyon oluşur. Manipülasyon endikasyonları vertebral kolonun mekanik, dejeneratif ve yumuşak doku zorlamalarına bağlı sendromlarıdır.

Kontrendikasyonları ise her türlü infeksiyöz, inflamatuvar, metabolik pataloji ve travmaya bağlı frak türlerdir.

Manuel Terapinin Yan Etki ve Komplikasyonları

İlaca gerek olmadığı için mide, karaciğer ve böbrekler zarar görmez. Manuel terapi, uzman hekim tarafından doğru ve uygun teşhis ile yapıldığında komplikasyon riski olmaz. Ancak, yanlış teşhiste, uygun olmayan durumlarda, ehil olmayan tecrübesiz kişilerce, eksik ve yanlış şekilde uygulanırsa komplikasyon kaçınılmaz olur. Bu komplikasyonlar, eklem bağ- tendon gibi yumuşak doku zedelenmelerinden, ilerleyen nörolojik bulgu ve felçlere kadar olabilir.

Komplikasyonlar tanı hatalarından ve yanlış teknik kullanımından ileri gelir. Kontrendike olduğu durumlarda veya uygun olmayan tekniklerle uygulandığında, servikal bölgede ölüm, kuadripleji, serebral arter trombozu gibi çok ciddi ve dramatik komplikasyonlar oluşabilir. Lomber bölge manipülasyonlarında ise parapleji, disk hemisinin rüptürü rastlanabilen komplikasyonlardır.

Manuel Terapi” hakkındaki 2 yorum:

    1. Mehmet Bey, web sayfamızdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, alternatif tıp teknikleri ile rahatsızlığınızı gidermek mümkün; ancak doğru teşhis koyabilmek için önce muayene edilmeniz lazım. Tez elden sağlığınıza kavuşabilmeniz dileklerimle…

Siz sorun, biz cevaplayalım!