Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Lazer-Akupunktur Terapisi

Lazer-Akupunktur

Lazer-akupunkturun endikasyonları

 • Metale alerjisi olanlarda   klasik akupunktur  yöntemleri için iyi bir alternatiftir.
 • Endorfin ve dinorfin uyarıcı etkisiyle, ağrısız, acısız, kansız ve yan etkisiz olduğundan, iğneyi sevmeyen ve çocuklar için yüksek derecede kabul görür.
 • Spazm çözücü,   ağrı giderici  ve   vücut direncini artırıcı  etkileri vardır.
 • Sigara bırakma,    obezite   ve madde bağımlılığında oldukça başarılıdır.
 • Enflamasyonları baskılayıcı,  şişlikleri giderici, mikro dolaşımı iyileştirici ve bağışıklık sistemini uyarıcı etkileri vardır.
 • Spor yaralanmalarında çok etkilidir.
 • İyileşmeyen varis ve   diyabet hastalıklarının kronik bacak ülserleri, kronik egzema, nörodermatit, cildin, mukozanın akut enflamasyonu gibi dermatolojik hastalıklarda, alan tedavisi yapar.
 • Uzun süre yatmaya bağlı yatalak hastalarının basınç sonucu gelişen yaralarını, likenruberplanus, perioraldermatit,kolay iyileşmeyen yaraları, venüz  dolaşım  bozukluklarını, alopesi (bölgesel kellik), herpes ve yanık yaralarını, kulak çınlamalarını etkili bir şekilde tedavi eder.
 • Ağrı frekansları ile   eklem ağrıları  (romatizmal, hemofili), omuz-kol sendromu, epikondilit, tendovajinit,   karpal tünel sendromu,    boyun  –   sırt ağrıları,    siyatalji,  stres tipi   gerginlik başağrıları,   migren,   yara yeri ağrıları, fantom ağrıları, kozalji, trigeminal nevralji, sudek atrofisi, ameliyat sonrası ağrılar, pariyetal tümor ağrıları gibi rahatsızlıklarda etkilidir. 
 • 15 yaşına kadarki çocuk   astımları ve gece çocuk idrar kaçırmalarında yüksek başarı gösterir.

Baş ağrısı   olan çocuklarda  lazer-akupunktur  uygulanarak çiftkör, placebo kontrollu ve randomize yapılan bir bilimsel çalışmada; lazer-akupunkturun, placebo lazer ve kontrol grubundan çok daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)   verilerine göre,   akupunktur,  300   hastalığın  tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak   bunlar   arasında, “akupunktur terapilerinin denenmesi, hekime özel tıbbi bilgi ve izlem sağlayabilir” olarak kabul ettikleri şunlardır: 

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) nefes darlığı,
 • Koma,
 • Yenidoğanda konvülsiyon,
 • Kroner kalp hastalığı  (angina pektoris),
 • Yenidoğan ve küçük çocuklarda daire (ishal),
 • Ensefalit, viral, çocuklarda, geç dönem,
 • Paralizi, ilerleyici bulber veya psödobulber…

Lazer-Akupunktur Nedir?

Lazer-akupunktur; teknolojinin, geleneksel   kulak akupunkturu   yahut   vücut akupunkturu    ile verimli bir kombinasyonudur. Lazer-akupunktur tedavisinde, rahatsızlığa bağlı olarak vücutta tespit edilen   akupunktur  noktaları, düşük yoğunluklu ve ısısız bir ışın ile uyarılmaktadırlar. Bu uygulama yan etkisizdir, ağrısızdır, invaziv değildir; bunlara mukabil çok yönlü onarıcı etkiye sahiptir. Dolayısıyla, başta çocuk yaştakiler olmak üzere, özellikle iğne korkusu olanlar için bulunmaz bir nimettir.

Lazer Nedir?

Genel Olarak Lazer

Sıradan ışıklarda, enerji her yöne doğru aktarılırken; lazer ışığında, bütün enerji tek bir çizgi halinde tek bir yöne doğru aktarılmaktadır. Bu münasebetle, ışık enerjisi daha etkin olarak kontrol altına alınıp, daha verimli olarak kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de   akupunktur  uygulamalarıdır.

Fiziksel Açıdan Lazer

 • Monokromatik (tek renkli, tek dalga boylu),
 • Kohorens (uyumluluk, dağılmazlık… dalgalar aynı fazda ve paraleldir),
 • Küçük diverjans (hızlı ve uzak mesafelere tek çizgi olarak gidebilme),
 • Yoğun enerji taşıma…

Lazerin Uygulama Şekilleri

 • Sürekli / kesikli bölgesel ışınlama,
 • Sürekli / kesikli nokta sitimülasyonu…

Anatomik Açıdan Lazer

 • Termal,
 • Non-termal,
  • Ağrı giderici,
  • Biostimülasyon,
  • Yara iyileştirici,
  • Spazm çözücü (arterioller),
  • Mikrosirkülasyonun düzenlenmesi,
  • Metabolizmayı hızlandırması…

Lazerin Sağlıktaki Uygulamaları

 • Lokomotor sistem hastalıkları,
  • Osteoartrit,
  • Romatoid artrit,
  • YDR,
  • Kırık,
 • Diğer,
  • Diş,
  • Göz,
  • Kulak-Burun-Boğaz,
  • Sinir,
  • Deri…

Lazer-Akupunkturun Etki Mekanizması

Araştırmalara göre, lazer ışınları, bozulmak üzere olan hücrelerde onarım sürecini daha hızlı başlatmakta; alınan yiyeceklerin enerjiye dönüşmesini kolaylaştırmakta; metabolizmayı yükseltmekte ve aşırı yağ birikmesi önlemektedir. Dolayısıyla, lazer-akupunktur ile    kilo vermek  daha başarılı ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Lazer-Akupunkturun Uygulama Esasları

Low Level Laser Tedavi

Lazer ile terapilerde en çok kullanılan dalga boyları ve etkili olabildikleri derinlikler şunlardır:

 • 632,8 nm: Kırmızı renkli, HeNe lazerdir. Kan tarafından yüksek derecede absorbe edilir. Penetrasyonu < 5 mm’dir. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb branşlarda, cilt ve mukozanın yüzeysel tedavisi ve lazer-akupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir. Güç değeri mW’larla ifade edilir.
 • 635,0 nm: Kırmızı renkli, HeNe karakteristiğine en yakın diyot lazerdir. Kan tarafından yüksek derecede absorbe edilir. Penetrasyonu < 5 mm’dir. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb. branşlarda, cilt ve mukozanın yüzeysel tedavisi ve lazer-akupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir.
 • 670,0 nm: Kırmızı renkli, HeNe karakteristiğine yakındır. Penetrasyonu < 10 mm’dir. Yüzeysel tedavi çalışmalarının yanında, küçük el eklemleri, hematomlar, ödemler, skarlar vb. konularda kullanılırlar. Güç değeri mW’larla ifade edilir.
 • 830,0 nm: IR bandındadır. Ga-Al-As (Galyum-Alüminyum-Arsenik) türü ve continious lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyonu 50 mm’den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri mW’larla ifade edilir.
 • 904,0 nm: IR bandındadır. Ga-Al-As (Galyum-Alüminyum-Arsenik) türü ve IMPULS lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyonu 50 mm’den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri W’lar ile ifade edilir, ancak impuls tekniği ile ortalama gücü miliwatt’lar mertebesine çekilir. Dolayısıyla dokuda bir hasar oluşturmaz.

Lazer-Akupunktur Nasıl Yapılır?

Lazer-akupunktur uygulamalarında kullanılan ışınlar, daha çok düşük frekanslı (635,0 Hz – low level lazer) ve düşük güçlü (5 mW), kırmızı ışık (red) lazerleri olup; akupunktur ve triger noktalarına belli güç ve sürelerde uygulanmak suretiyle bu noktaların uyarılması sağlanır. Bu ışınlar cildin 3-5 mm altına inebilirler. Aseptiktir ve enfeksiyon riski içermedikleri gibi ağrıya da sebep olmazlar.

Lazer ışınındaki enerji, hücre potansiyelinde bir artış sağlar. Benzer şekilde, lazer-akupunkturda da noktalar ve meridyenler yüksek enerjili fotonlar tarafından aktive edilirler.

Fizik tedavide kullanılan Ga-Ar-Al lazerler, suda emilmedikleri için eklem yüzleri, bel ve boyun fıtıklarındaki diskler gibi daha derindeki dokulara ulaşabilirler. Bu yüzden, diğer tedavi şekillerine karşı direnç gösteren pek çok kronik hastalıklar,   bel, boyun, onuz ve diz kireçlenmeleri,  burkulmalar,   boyun ve   bel fıtıkları lazer-akupunktur terapisine iyi cevap vermektedirler.

Lazer-akupunktur uygulamasında süre, iğne ile yapılan   diğer akupunktur  terapilerine göre daha kısadır. Buna ilaveten, lazer-akupunktur; hem   kulak  (daha düşük doz ve sürelerde) ve hem de   vücut akupunkturunun yerine rahatlıkla ikame edilebilir.

Lazer-Akupunktur Uygulama Şekilleri

Lazer ışınındaki enerji, hücre potansiyelinde bir artışa sebep olur. Benzer şekilde lazer-akupunkturda da noktalar ve meridyenler yüksek enerjili fotonlar tarafından aktive edilirler. Bütün ışınlar gibi, lazerin de farklı dalga boyları vardır ve maddelere nüfuz edişi, yansıması, absorbe edilişi veya dağıtılışı da bu dalga boyuna bağlı olarak değişir. Dokudaki dağılma, lazer ışınının geniş bölgelere yayılmasını sağlar. Dolayısıyla, lazer-akupunktur uygulamalarında; yapılmak istenen tedaviye, inilmek istenen derinliğe ve elde edilmek istenen etkiye bağlı olarak uygun dalga boyuna sahip lazer ışınının ve bu ışını saçabilen uygun lazer probunun seçilmesi büyük önem arz eder. Aksi halde terapiden beklenen sonuç alınmayabilir.

Lazer-Akupunkturun Kontrendikasyonları

Akupunktur   yöntemlerinin .  (kulak,    elektro,    lazer…) tümüne şümul   kontrendikasyonlar,   tabii olarak  lazer-akupunktur için de geçerlidir. Bunlara ilaveten, lazer-akupunktur aşağıdaki durumlar için kontrendikedir:

 • Gebelik,
 • Bebeklik dönemi,
 • Fotosensitif ilaçlar ile,
 • Sebebi belli olmayan ağrı,
 • Epilepsi,
 • Kardiyak pace-maker,
 • Tiroid bezi ve göz üzerine,
 • Akut enflamatuar romatizmal hastalıklar,
 • Enfekte bölgeler ve variköz venler üzerine,
 • Fetüs, gonadlar ve malign tümörler üzerine…

Lazer-Akupunkturun Yan Etki ve Komplikasyonları

Akupunktur   yöntemlerinin .  (kulak,    elektro,    lazer…) tümüne şümul   yan etki ve komplikasyonlar,   tabii olarak  lazer-akupunktur için de geçerlidir. Bunlara ilaveten; lazer-akupunktur yapılan alanlarda, hafif kabarma ve kızarıklık, cilt renginde koyulaşma, yara izi görülebilir. Uygulama sonrası:

 • Bir ay güneşlenmemek,
 • 48 saat sıcak suyla banyo yapmamak,
 • Banyo sırasında yapılan yeri lifle sürtmemek

isabet olur.

Lazer-Akupunktur” hakkındaki tek yorum:

 1. Akupunktur tedavisi için nasıl randevu alabilirim ve tedavi ücreti hakkında bilgi verir misiniz?

Siz sorun, biz cevaplayalım!