Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Kulak Akupunkturu Terapisi

Kulak Akupunkturu

Özellikle   bağımlılık  (alkol, sigara…), obezite (şişmanlık), kronik (uzun süreli) enfeksiyon gibi   hastalık veya istenmeyen durumların tedavisinde ilgili   akupunktur  noktalarının sürekli olarak uyarılması gerekli görüldüğünde, manyetik tohum ve kalıcı iğneleri kullanarak kulak akupunkturu yapmak, oldukça pratik bir çözümdür.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)   verilerine göre,   akupunktur,  300   hastalığın  tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak   bunlar   arasında, “akupunktur terapileri ile tedavi edilebilirliği henüz yeterli düzeyde bilimsel araştırma ile ispatlanmamış” olarak kabul ettikleri şunlardır:

 • Akne,
 • Kansere bağlı   ağrılar,
 • Yüz felci,
 • Astım,
 • Tip 2   diyabet,
 • Panik atak,
 • Fibromiyalji  ve tendinit,
 • Uykusuzluk,
 • Gut artriti,
 • Karın ağrısı,
 • Hıçkırık,
 • İrritabl barsak sendromu,
 • Ülseratif kolit,
 • Kabızlık,
 • Doğum ağrısının azaltılması,
 • Süt eksikliği,
 • Obezite,
 • Morfin, kokain  bağımlılığı,
 • Sigara bağımlılığı,
 • Alkol bağımlılığı,
 • Burger hastalığı (kol ve bacaklardaki küçük damarların tıkanıklığı),
 • Polikistik over sendromu (PCO),
 • Premenstrüel sendrom,
 • Kadın infertilitesi (organik bulgusu olmayan  kısırlık),
 • Erkek seksüel bozukluğu (organik olmayan iktidarsızlık),
 • Tekrarlayıcı üriner enfeksiyonlar,
 • Raynaud sendromu (kol ve bacaklardaki küçük damarların aşırı kasılarak daralması),
 • Kronik prostat iltihabı,
 • İdrar retansiyonu,
 • Temporo-mandibüler eklem (çene eklemi) bozukluğu,
 • Kulak ağrısı,
 • Meniere hastalığı,
 • Post herpetik ağrılar (Zona ağrısı),
 • Nörodermatit,
 • Yaygın Kaşıntı,
 • Hiperlipidemi,
 • Kuru ağız ve kuru göz sendromu…

Kulak Akupunkturu Nedir?

Akupunkturun uygulama bölgesi kulak olduğu için, kulak akupunkturu adını alır. “Aurikuloterapi” olarak adlandırıldığı da vakidir. İyileşme veya istenmeyen durumun ortadan kaldırılması, kulaktaki      akupunktur    noktalarının uyarılması ile olur. Gerekli tetkiklerin yapılarak, rahatsız olan sistem yahut organ ile ilişkili olan ve   akupunktur  açısından aktifleşen bu noktanın tespiti ve rahatsızlık giderilinceye kadar, düzenli aralıklarla birkaç seans tetiklenmesi gerekmektedir. Kulaktaki   akupunktur noktaları, özel detektörler ile bulunur ve o noktanın elektriksel davranışına göre kalıcı yahut geçici iğne batırılır.

Gerektiğinde iğne yerine lazer, ısı veya elektrik akımı da verilebilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  verilerine göre, kulakta 150’yi aşkın sayıda   akupunktur noktası mevcuttur. Ancak, bunlardan hangilerinin kullanılacağını rahatsızlığın türü ile tedavinin amacı belirler.

Kulak Kepçesinin Önemi

Kulak kepçesinin anatomik yapı itibariyle anne karnında ters duran bir ceninle benzerliği ve kulağın anne karnındaki ceninin doku ve organ sistemleriyle eş zamanlı olarak oluşup gelişmesi; daha teknik bir ifadeyle, embriyolojik hayatta endoterm, ektoterm ve mezoderm tabakalarından bölümler alması, bu tabakaların bulunduğu vücudun her bir organı ile kulak kepçesinin belli bölümü arasında özel bir ilişkinin var olabileceğine işaret eder. Nitekim kulak, vücudumuzun tamamını bünyesinde barındıran komuta-kontrol sistemiyle donatılmıştır. Hangi organ ya da sistemde bir hastalık oluşsa, bundan o organın veya sistemin haberleştiği kulak kepçesi bölümü de etkilenir; elektriksel potansiyelinde değişme görülür.

Sağlıklı bir kişide kulağın hiçbir bölgesinde patolojik nokta bulunmaz.

Kulak Akupunkturunun Uygulama Esasları

Uygulama Bölgelerine Göre Akupunktur Metodolojileri

Akupunktur metodolojilerin “uygulama bölgelerine göre” tasnifi aşağıdaki gibidir:

 • Vücut akupunkturu,
 • Kulak akupunkturu ,
 • Skalp akupunkturu,
 • Oral akupunktur,
 • Nasal akupunktur,
 • El akupunkturu,
 • Ayak akupunkturu,
 • Periostal akupunktur

Kulak Akupunkturu Nasıl Yapılır?

Bir dedektör yardımı ile kulakta   akupunktur açısından anlamlı olan noktalar belirlenir ve tespit edilen bu   akupunktur noktalarına 1,5 – 2 mm’lik iğneler çok hafif bir şekilde saplanır. Bu iğneler batırılırken, deriyi deldiği anda biraz acı hissedilebilir, ancak bu acı çok kısa süre sonra kaybolur; öyle ki, kulaktaki iğneler hissedilmez bile…

Kulak akupunkturunda manyetik etkisi olan özel tohumlar kullanılabileceği gibi kalıcı iğneler de kullanılabilir. Oldukça küçük ve çivi görünümlü bu iğneler, üzerlerindeki dar bir flaster bant ile kulağa tutturulurlar ve tedavi süresince de kulakta kalırlar. Bir kaç gün ile bir hafta arasında değişen süre boyunca kulakta yer alan bu iğnelerle banyo da yapılabilir, havuza da girilebilir.

Kulak Akupunkturunun Kontrendikasyonları

Kanserli vakaların tedavisi için genel olarak   akupunktur kontrendikedir. Ancak malign tümör ağrıların başka tedavilerle sonuç alınamadığı durumlarında, analjezi amacıyla kulak akupunkturu kullanılabilir.

Kulak akupunkturu, diğer akupunktur yöntemlerine (vücut,   elektro,   lazer…) oranla en sık kullanılan   akupunktur çeşidi olmasına rağmen, her hangi bir hastalığın tedavisinde tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte, literatürde, kulak akupunkturuna özel herhangi bir kontrendikasyon olduğuna dair bilgi henüz bulunmamaktadır.

Kulak Akupunkturunun Yan Etki ve Komplikasyonları

Akupunktur   yöntemlerinin   (vücut,   elektro,   lazer…)  tümüne şümul   yan etki ve komplikasyonlar,   tabii olarak kulak akupunkturu için de geçerlidir. Literatürde,  kulak akupunkturuna   özel herhangi bir yan etki veya komplikasyon bulunduğuna dair detaylı bilgi henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kulak akupunkturu uygulananlarda otitis eksterna, kondritis, perikondritis bildirilmiştir. Ancak iğne çevresinde eritem dışında herhangi bir komplikasyon oluşmaz.

Kulak Akupunkturu” hakkındaki tek yorum:

 1. Merhaba,
  Akupunktur tedavisinin fiyatı nedir? Seanslık mı ücret alıyorsunuz? Bilgilendirirseniz, çok sevinirim. Gelmeyi çok istiyorum.

Siz sorun, biz cevaplayalım!