Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Elektro-Akupunktur Terapisi

Elektro-Akupunktur

Yapılan klinik çalışmalara bakıldığında; postthoracotomy ve median sternotomy sonrası oluşan   ağrılarda uygulanan elektro-akupunktur  tedavisinin analjezik alımı ve ağrı skorlarında anlamalı bir azalmaya yol açtığı tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)   verilerine göre,  akupunktur,  300   hastalığın  tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak   bunlar   arasında, diğer tedavilerin güçlüğü sebebiyle akupunktur terapileri denenebilir olarak kabul ettikleri şunlardır: 

 • Kloazma,
 • Renk körlüğü,
 • Sağırlık,
 • Hipofreni,
 • İrritabl kolon sendromu,
 • Omurilik hasarına bağlı nörojenik mesane,
 • Akciğer kökenli kalp hastalığı, kronik,
 • Küçük solunum yolu tıkanıklıkları…

Elektro-Akupunktur Nedir?

Akupunktur;   bozulan vücut enerji dengesinin yeniden sağlanması için, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan direnç noktalarının uyarılarak, enerji akışına sebep olan tıkanıklıkların giderilmesi işi olduğu için, bu direnç noktalarının uyarılması da   vücut akupunkturu  seanslarında,    Geleneksel Çin Tıbbı   gereklerine uygun olarak paslanmaz çelik, gümüş yahut altın iğne batırmak suretiyle yapılmaktadır.

Elektro-akupunktur  ise, vücuda batırılan bu iğnelere, küçük elektrik akımlarının uygulanması işlemidir. Genellikle   kronik ağrılarda   veya uyarılmaya fazla direnç gösteren  akupunktur   noktaları için uygulanması önerilmektedir.

Uyarım Biçimlerine Göre Akupunktur Metodolojileri

Günümüze değin,  akupunkturun uygulama yöntemleri üzerine -özellikle de teknolojideki gelişmelere paralel olarak- bir çok metodoloji geliştirilmiştir. Bu metodolojilerin uyarım biçimlerine göre tasnifi aşağıdaki gibidir:

 • İğne;
  • Filiform iğne,
  • Plum-blassom iğne,
  • Sun iğne,
 • Point injection;
 • Strong stimulation on point;
 • Imbedding therapy;
 • Elektro-akupunktur (E.S.A);
  • Ryodoraku;
  • Transcutan elektro-akupunktur,
  • Intracutan elektro-akupunktur,
  • Alçak frekans terapi,
  • Yüksek frekans terapi,
 • Lazer-akupunktur;
  • Direkt laser terapi,
  • İndirekt laser terapi
 • Moksa,
  • Direkt moksa metod,
  • İndirekt moksa metod
 • Kuru-vakum;
 • Akupressür,
 • Magnet terapi (polarity terapi),
 • Ultrasound akupunktur,
  • Direkt ultrasound metod,
  • İndirekt ultrasound metod…

Elektro-Akupunkturun Etki Mekanizması

TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu); 1970’lerde yeni bir terim olarak ortaya atılmıştır. Ancak, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uygulamalarında senelerdir yer alan elektro-terapi yöntemlerindendir. TENS cihazları ile birlikte gönderilen uygulama kılavuzlarında gösterilen noktaların büyük bir çoğunluğu     akupunktur noktalarıdır.

Bilimsel çalışmalarda;

 • Akupunktur  noktalarına elektro-akupunktur uygulanması, achilles tendonunun sıkılması veya duysal bir sinirin düşük akımla uyarılması ile, talamusun (beyinde belli bir bölüm) nukleus parafasikularis ve nukleus sentralisindeki nöronların ağrılı cevaplarının inhibe olduğu görülmüş; akupunktur analjezisinde talamusun önemli bir rolü olduğu ileri sürülmüştür.
 • Retiküler formasyondaki nöronların 3 Hz üzerindeki stimülasyonlara cevap verdiği ve dev hücreli retiküler formasyonunun ancak A delta uyarımı ile aktive olduğu görülmüş; retiküler formasyonun bu özellikleri nedeniyle elektro-akupunktur vasıtasıyla analjezi oluşumu arasında bir paralellik olabileceği öne sürülmüştür.
 • Elektro-akupunkturun 2-5 dakika içinde, talamusun nukleus santralisindeki hücreleri etkilediği   görülmüştür.
 • Elektro-akupunktur uygulanması ile enkefain ve endorfinlere ilaveten, santral olarak serotonin salgılandığı ortaya konulmuştur.
 • KB-4 ve Mi-36 (zusanli)   akupunktur  noktalarına elektro-akupunktur uygulaması ile segmental olmayan ve uzun süren bir ısı artışı söz konusu olmuştur. Elektro-akupunktur ile elde edilen bu analjezinin, retiküler formasyon yoluyla oluşabileceği ileri sürülmüştür.
 • Romatoid artritli hastaların, dizlerinden birine intra-artiküler kortikosteroid, diğerine de elektro-akupunktur veya plasebo-akupunktur uygulanmış; elektro-akupunktur uygulanan grupta ağrı kesici etki 4-12 hafta, intra-artiküler enjeksiyonda 2-6 hafta ve plasebo-akupunkturda ise 10 saaten az sürmüştür. Hastalar, elektro-akupunktur ile oluşan analjeziyi %90, steroid ile oluşanı %80 ve plasebo-akupunktur ile oluşanı %10 olarak değerlendirmişlerdir.
 • Elektro-akupunkturun eksüda reaksiyonunu azalttığı, vasküler permeabilite artışını engellediği, vasküler endotel hücrelerine lökositlerin yapışmasını durdurduğu görülmüş ve bu etkiler non-steroid antienflamatuar ilaçların etkisine benzetilmiştir.

Elektro-Akupunkturun Uygulama Esasları

Elektro-Akupunktur Nasıl Yapılır?

Aynı anda iki iğne ile çalışılır; akım vücuda birinden girip diğerinden çıkar. Elektrik üretecinin ayarları sayesinde, verilen akımın darbe şiddeti, darbe yönü, darbe süresi ve frekansı değiştirilerek; iğnelerin     akupunktur  noktası üzerindeki etkileri artırılıp, azaltılabilir. Bu kapsamda, iğnelerin batırılması yerine, derinin yüzeyine bantlanmış elektrotlar kullanan çeşitli stimülatörler de geliştirilmiştir.

Elektro-Akupunkturun Analjezi Mekanizmaları

Düşük Frekanslı ve Yüksek Şiddetli Elektrik Akımı ile Uygulanan Elektro-Akupunktur Stimülasyonu

 • Endorfin sistemini uyarır.
 • Yavaş başlangıçlı analjezi oluşur.
 • Uzun süren etkileri vardır.
 • Birikici etkisi vardır.
 • Analjezik etkinin ortadan kalkması için düşük doz naloxone gereksinimi vardır.

Yüksek Frekanslı ve Düşük Şiddetli Elektrik Akımı ile Uygulanan Elektro-Akupunktur Stimülasyonu

 • Non-opioid monoaminerjik sistemi harekete geçirir.
 • Çabuk başlayan analjezi sağlar.
 • Kısa süren etkisi vardır.
 • Birikici etkisi yoktur.
 • Analjezik etkinin ortadan kalkması için yüksek doz naloxone gereksinimi vardır.

Elektro-Akupunkturun Kontrendikasyonları

Akupunktur   yöntemlerinin .  (kulak,   vücut,    lazer…) tümüne şümul   kontrendikasyonlar,   tabii olarak olarak lazer-akupunktur için de geçerlidir.

Bunlara ilaveten, elektro-akupunktur terapisine özel kontrendike durumlar ise şunlardır:

 • Kalp pili olanlar,
 • Duyarlılık kaybı olan uygulama yerleri,
 • Kooperasyon bozukluğu olanlar,
 • Tümör,
 • Tüberküloz,
 • Ateşli durumlar,
 • Kanamalar,
 • Gebelik,
 • Tromboflebit ve derin ven trombozları,
 • Epilepsi,
 • Metalik implantlar…

Elektro-Akupunkturun Yan Etki ve Komplikasyonları

Akupunktur   yöntemlerinin .  (kulak,   vücut,    lazer…) tümüne şümul   yan etki ve komplikasyonlar,   tabii olarak lazer-akupunktur için de geçerlidir.

Elektro-Akupunktur” hakkındaki 4 yorum:

 1. Merhaba 12 yaşında serebral palsi teşhisli kozoma eap ile 20 meridyen ölçümü yapılabilinir mi?

  1. Işıl Hanım,
   Elektro-Akupunktur ile meridyen ölçümü yapılabilir. Ancak, bu ölçüm için gerekli olan yazılım ve donanım, henüz bizim kliniğimizde mevcut değildir.
   Kızınıza sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.

 2. Akupunktur seans fiyatı ne kadardan başlıyor acaba? Ayrıca iğneler can acıtıyor mu? Kolay gelsin.

Siz sorun, biz cevaplayalım!