Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Akupunktur Terapisi

Akupunktur

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1978 yılında akupunktur ile tedavi edilebilir hastalıkların bir listesini yayımladı. 1994 yılındaki İtalya toplantısında genişletilen bu listeye göre, akupunktur ile tedavi edilebilen hastalıklar dört grup altında toplanmışlardır.

Bunlar:

 • Akupunktur terapileri ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir   hastalık ve durumlar,
 • Akupunktur terapileri ile ilgili yeterli bilimsel araştırma yapılmamış olan tedavi edilebilir   hastalık ve durumlar,
 • Sadece bireysel deneyimlerin olduğu, ancak diğer tedavilerin uygulanmasındaki güçlükler sebebiyle akupunktur terapilerinin denemesinin uygun bulunduğu   hastalık ve durumlar,
 • Akupunktur terapilerinin denenmesinin hekime özel tıbbi bilgi ve izlem sağlayacağı   hastalık ve durumlar

WHO verilerine göre, akupunktur,    bazıları   aşağıda liste edilmiş olan 300   hastalığın  tedavisinde kullanılmaktadır:

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Ağız Hastalıkları 

 • Diş ağrısı,
 • Dişeti yangısı,
 • Diş çekimi sonrası ağrı,
 • Gingivit,
 • Akut ve kronik farenjit…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Solunum Yolu Hastalıkları

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Sindirim Sistemi Hastalıkları

 • Aft,
 • Yemek borusu hastalığı,
 • Özofagus ve kardia spazmı,
 • Hıçkırık,
 • Gastroptozis,
 • Akut ve kronik gastrit,
 • Gastrik hiperasidite,
 • Kronik duodenal ülserler (ağrı tedavisi),
 • Akut ve kronik kolit,
 • Basil kaynaklı dizanteri,
 • Konstipasyon (kabızlık),
 • Diyare (ishal),
 • Paralitik ileus…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Göz Hastalıkları

 • Akut konjunktivit,
 • Santral retinit,
 • Miyopati (çocuklarda),
 • Katarakt (komplikasyonsuz)…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Nörolojik Hastalıklar

Başağrısı çeken hastalar üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmada, toplam maliyet açısından akupunktur tadavisinin diğer tedavilere göre daha ucuz ve etkin olduğu ortaya konulmuştur.

 • Migren,
 • Baş ağrıları,
 • Kas ağrıları,
 • Trigeminal nevralji,
 • Fasial paralizi (yüz felci, erken evre, 3-6 ay içinde),
 • İnme sonrası parezi,
 • Periferal nöropati,
 • Polio sekeli (erken evre, 6 ay içinde),
 • Meniere hastalığı,
 • Nörojenik mesane bozukluğu,
 • Enürezis nokturna,
 • İnterkostal nöralji…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Üro-Genital Sistem Hastalıkları

 • Gece altını ıslatma (enürezis nokturna),
 • Sistit,
 • İdrar kaçırma (stres inkontinans),
 • Adet düzensizliği,
 • Ağrılı adet,
 • Kısırlık (infertilite),
 • Menopoz…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Endokrin Hastalıkları

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Cilt Hastalıkları

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Psikiyatrik Hastalıklar

 • Stres,
 • Depresyon,
 • Uyku bozuklukları,
 • Kekemelik,
 • Tikler…

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Kalp-Damar Hastalıkları 

Akupunktur ile Tedavi Edilebilen Diğer Rahatsızlıklar 

Akupunktur Nedir?

Bilimi, analitik neden sonuç ilişkisi içinde ele alan Batı’nın aksine Doğu; her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı şeklindeki   Yin & Yang  anlayışına dayanır ve her şeyin, meselâ tabiatın, dahası insanın da bir “enerji dengesi” içerisinde olduğunu iddia eder. Doğu bilimi kapsamında, Doğu Tıbbı da psikoloji ile bedeni ayrı ayrı incelemez; herhangi bir organsal rahatsızlık, belirli bir psikolojik rahatsızlığı tetikleyeceği gibi, herhangi bir psikolojik rahatsızlık da organsal bir rahatsızlığın göstergesidir.

Doğu Tıbbı; parça ile bütünün birbirinden bağımsız açıklanamayacağı yaklaşımından hareketle, insanın tabiat ile de ayrı bir enerji dengesi içerisinde olduğunu iddia eder. Dahası,   ağrı ve rahatsızlıkları; tabiat olaylarındaki (soğuk, sıcak, nem…) değişimlerin etkisiyle insanın öz enerji dengesinin bozularak, denge durumunu yeniden sağlayamaması olarak kabul eder. Dengenin yeniden sağlanmasının sebebini de enerjinin akış yollarında (boylamlarda) tıkanma meydana getiren direnç noktalarını gösterir.

İşte akupunktur; enerji dengesinin yeniden sağlanması için,   kulakta yoğun şekilde olmak üzere,   vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan direnç noktalarının uyarılarak, enerji akışına sebep olan tıkanıklıkların giderilmesi işidir. Bu direnç noktalarını,   Geleneksel Çin Tıbbı,  iğne batırmak suretiyle uyarmaktadır. Ancak Batı’da,   elektrot  ve   lazer   gibi, birçok yeni teknik geliştirilmiştir.

Akupunkturun Etki Mekanizması

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  disiplini içerisinde önemli bir yere sahip olan akupunkturun vücut üzerinde birçok etkisi vardır:

 • En çok bilinen ve kullanılan etkilerinin başında  analjezik etkisi gelir. Vücudun   baş,   boyun,   sırt,   bel bölgelerindeki ağrıların giderilmesinde ve romatizmanın tedavisinde akupunkturun bu etkisinden faydalanılır.
 • Uykusuzluk ve epilepsi gibi rahatsızlıkların tedavisinde  sedasyon etkisinden faydalanılır. Zira akupunktur tedavisi sırasında alınan  EEG’lerde hastaların beyin dalgalarında önemli değişimler olduğu tespit edilmiştir.
 • Vücudun sempatik, parasempatik ve endokrin sistemlerinde denge kurulmasına yardımcı olan ise homeostazis etkisi”dir. 
 • Bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi, akupunkturun vücudun direncini arttıran antikor ve gamaglobulinleri yükseltilmesinin sonucudur.
 • Beyindeki dopamin ve seratonin seviyesini artırdığı için,  psikolojik  etkisi mevcuttur.
 • “Motor tamir etkisi”, oluşan paralizilerde motor iyileşmeyi hızlandırır.
 • Bölgesel kan akımını arttırarak, rejenerasyon (hücre yenilenmesi) sağlar.

Akupunkturun etkinliğini gösteren çok sayıda klinik ve deneysel çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Varılan sonuçlardan ikisi, akupunkturun;

 • Deneysel olarak beyin iskemi modeli yapılan ratlarda, beyinde görülen iskemik değişiklikleri etkilediği ve hatta değiştirdiği,
 • Mikroskopik beyin incelemesinde ise iskemik bulgularda azalma, özellikle striatal bölgede yeni matür nöronların oluşması ve migrasyonu ve ratlarda fonksiyonel iyileşme bulgularının olduğudur.

Nitekim bunlardan, akupunkturun varolan immatür nöral kök hücreleri aktive ederek olgunlaştırdığı ve migrasyona uğratmak suretiyle iyileşmeye yol açtığı sonucuna varılmaktadır.

Akupunktur Metodolojileri

Ağrı daha doğrusu  ağrıyı dindirmek,  insanların tedavi arayışı içine iten en önde gelen etmendir. Bu amaçla,   ağrının muhtemel sebepleri üzerine yoğunlaşıp,   Yin & Yang Teorisi  ile 5 Element Teorisini ileri sürmüşlerdir. Gerek Yin & Yang Teorisi ve gerekse 5 Element Teorisi;   ağrının dindirilmesine yönelik olarak iki önemli tedavi metodunun doğmasına vesile olmuşlardır. Bunlardan biri, akupunktur iken diğeri de “moksibostion” olup; iğne batırma ve ısıtma prensibine dayanırlar.

Günümüze değin, her iki metodun uygulanma yöntemleri üzerine özellikle de teknolojideki gelişmelere paralel olarak– bir çok metodoloji geliştirilmiş ve birbirlerine olan üstünlükleri ispat edilmeye çalışılmıştır. Bu metodolojileri iki ayrı kategori altında sınıflandırmak mümkündür:

Akupunkturun Kontrendikasyonları

Aşağıdaki rahatsızlıkların giderilmesi için akupunkturun uygulanması uygun görülmemiştir:

 • Özellikle hamileliğin ilk 3 ayı içinde bazı akupunktur noktaları (alt karın ve bel noktaları gibi) kullanılmaz; düşüğe neden olabilir. Sadece hamilelik kusmalarında kol ve bacak bölgesinde uygulanabilir.
 • Ameliyat edilmesi  gereken cerrahi vakalarda uygulanmaz.
 • Kanserli vakalarda sadece ağrıyı azaltmak için kullanılabilir.
 • Hemofili gibi, kanama hastalıklarında uygulanmaz.
 • Antikoagülan (pıhtılaşmayı azaltan ilaçlar) kullanan hastalarda dikkatli kullanmak gerekir.

Akupunkturun Yan Etki ve Komplikasyonları

Akupunkturun Yan Etkileri

Akupunkturun herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, oldukça kısa süreli olan ve asla kalıcı herhangi bir iz yahut etki bırakmayan aşağıdaki yan etkilerden bahsedilebilir. Ancak bu etkiler, daha çok hastanın kendini kasması veya cildinin aşırı hassas olması sonucunda doğabilen ve oldukça da nadir görülürler:

 • İğne batırmaktan kaynaklanan, deri yüzeyinde   ağrı, kanama ve morarma,
 • Fazla sayıda iğne kullanılmasına bağlı olarak,   tansiyon  düşmesi…

Akupunkturun Komplikasyonları

Çok zayıf ihtimalle de olsa aşağıdaki komplikasyonlardan bahsedilebilir:

 • İğnelerin çok derine batırılmasıyla, iç organların   –özellikle de akciğerlerin–   zarar görmesi,
 • Yeniden kullanılan bir iğneler yüzünden, hepatit gibi hastalıklara maruz kalınması,
 • Kanama düzensizlikleri olan veya varfarin (coumadin) gibi kan incelticiler kullananlarda, iğneler nedeniyle kanama veya morarma oluşması,
 • Elektro-akupunktur  uygulamalarında kullanılan elektrik sinyalinin   –varsa–   kalp pilinin çalışmasını olumsuz etkilemesi…

Akupunktur” hakkındaki 9 yorum:

 1. Merhaba.
  Ben 31 yaşındayım. Çok büyük konsantrasyon eksikliğim yok; ancak yoğun gündemimden dolayı, uzun süre zihnim açık kalsın istiyorum. Akupunktur bu durumuma kısa surede yardımcı olur mu? Teşekkür ederim.

 2. Akupunktur hakkında bilgi almak istiyorum.
  1- Seans başına ne kadar ödüyoruz?
  2- Telefonla randevu alabiliyor muyuz?
  3- Hangi saatler arasında var?

 3. Ben akupunktur ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorum. Aslında bu yöntemi bir an önce uygulamak istiyorum. En kısa zamanda bana ulaşırsanız, çok minnettar olurum.

Siz sorun, biz cevaplayalım!