Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Alternatif Tıp

Akupunktur ile Nöralterapi Arasındaki Fark

Ülke­miz­de   akupunktur  son dö­nem­ler­de ar­tan bir il­gi gör­mek­te­dir, çün­kü pek çok yer­de   Sağlık Bakanlığının onay­la­dığı­ eği­tim prog­ram­la­rı başla­tıl­mıştır. Bu ge­liş­me ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci­dir. An­cak bu seminerlerde   akupunktur   eğit­men­li­ği yap­mak­ta olan ba­zı […]

Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Acupuncture

World Health Organization (WHO) on Acupuncture

The use of acupuncture has been shown to effectively treat many types of conditions. In 2003   the World Health Organization (WHO)   and   the National Institues of Health (NIH)) released a report […]

Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi

Palandöken Kayak Merkezi Erzurum‘un güney batısında yer alan başlangıç yüksekliği 2200 metre, zirve  noktası olan Ejder tepe noktası 3176 metre olan ve  haklı olarak Türkiye de birinci derecede önemli kayak merkezidir. Palandöken Kayak […]

Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Tokat Ballıca Mağarası

Tokat Ballıca Mağarası

Ziyarete açılan 8 salonu 680 m. uzunluğunda ve 95 m. yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri… Bu doğa harikası, henüz ziyarete açılmayan ve keşfedilmemiş […]