Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | MS Hastalığı

MS (Multiple Skleroz) Hastalığı

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde;  Multiple Skleroz (MS)  rahatsızlıklarının  önlenmesine,  azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,    nöral  ile  ozon  terapilerini  birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Multiple Skleroz (MS) için  Ozon Terapi

GETAT  terapilerinin hastanın kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu iddia edilse de,  akupunkturun, yoganın, görselleştirme ve gevşeme tekniklerinin veya katkılı gıdaların (vitaminler dahil) MS üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak henüz ispatlanmamıştır.

Bununla birlikte, MS’li hastalarda gelişen nörolojik bozuklukların giderilmesinde  medikal ozonun aşağıdaki etkilerinden bahsetmek mümkündür:

  • İnflamatuar (yangısal) ortamı düzeltip, normale döndürür.
  • Hastaların şikâyetlerini azaltır.
  • Miyelin’in stabilizasyonunu sağlar.
  • İmmünitenin hücresel bağ üzerindeki baskısını azaltır.
  • Klasik tedavinin etkinliği artar, yan etkileri azalır.
  • Nöronların intrasellüler metabolizmalarında genetik olan ve sekonder olarak gelişen bozuklukları dengeler.
  • Kanın biyokimyasal parametrelerinin ve gaz kompozisyonunun normalizasyonunu sağlar.

Multiple Skleroz yani MS Hastalığı

Myelin; beyin ve omurilikte hücreler arası iletimi sağlayan sinir liflerinin çevresindeki kılıftır. Myelinin hasar görmesi durumunda, vücut bağışıklık sisteminin bu myelini bir yabancı madde veya mikrop gibi algılayıp, tepki göstermesi durumuna, bir otoimmün hastalığı olan Multiple Skleroz yani MS denir.

Bağışıklık sisteminin myelin kılıfına verdiği tepkiyi başlatan sebep kesin olarak bilinmiyor. Bu yüzden, MS tedavileri de genellikle bağışıklık sisteminin baskılanması veya düzenlenmesine üzerine olup, sebebe yönelik olmaktan uzaktır.

MS Hastalığının Belirtileri

Konuşmada bozukluk, peltek konuşma, sakarlaşma gibi hastalığın kendisini çok da ortaya çıkarmayan belirtileri olsa bile, MS genel itibariyle görme bozuklukları (çift görme, bulanık görme, görme kaybı), denge kaybı, kol ve bacaklarda hissizlik, yorgunluk ve ciltte uyuşukluk hissi gibi bulgularla seyreder. Asli tanı; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) yöntemiyle, beyindeki sinir kılıflarını tutan lezyonların gösterilmesiyle, dahası Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) incelemesi yapılmasıyla konur.

Siz sorun, biz cevaplayalım!