Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Kronik Yorgunluk ve Halsizlik

Kronik Yorgunluk

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde;  kronik yorgunluk rahatsızlıklarının  önlenmesine, azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)   uygulamaları arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,  vücut akupunkturu  ile  otolog kök hücre  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Kronik Yorgunluk Sendromu için  Ozon Terapi

Kronik yorgunluk sendromunun sebeplerinden en öne çıkanı, vücudun iyi oksijenlenememesidir. Özellikle düşük oksijenli kapalı ortamlarda yaşayan veya çalışan insanlarda pek sık görülür. Bu yüzden  ozon terapi  ile kronik yorgunluk sendromunun sebebi olan vücudun oksijen eksikliğini bertaraf etmek oldukça kolay!

Ozon terapi  kan dolaşımını destekleme, organların oksijen ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlama, beyin kan akımının artırma gibi etkileri ile “kronik yorgunluk sendromu” rahatsızlıklarının giderilmesinde çok etkilidir.

Ozon terapi  ile hastaların hemen hemen tamamında “genel iyilik hali” oluşur ve bu halden en çok da kronik yorgunluğu olanlar memnun kalırlar.

Kronik Yorgunluk Sendromu için  Akupunktur

Yapılan tüm tetkik ve incelemelere rağmen, kronik yorgunluk sendromu için net bir hastalık tanısı konulamamakta; bu yüzden modern tıp yöntemleri ile tamamen tedavi edememektedir. Genel olarak, vitamin ve mineral destekleri, antidepresan ilaçlar, ağrı kesiciler tavsiye edilmekte; ancak hastalar, çoğu zaman bu tür tedavilerden tam olarak şifa bulamamaktan yakınmakta ve şikayetleri deva

m etmektedir. Bunun sebebi muhtemelen, modern tıbbın insan vücudunu sadece “ölçebildiği veya görebildiği” kadar kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.

Oysa batı tıbbının vücutta var olduğunu tam olarak kabul etmediği bir kısım mekanizmalar üzerinden, bio-rezonans,  hipnoz  ve  akupunktur  gibi tedavi yöntemleri yüzlerce hastaya faydalı olmaktadır.

Kronik Yorgunluk Sendromu

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle desteklenen modern yaşam tarzı, bir kısım yeni rahatsızlıklar ortaya çıkarmıştır. Kronik yorgunluk sendromu bunlardan biridir. Hiçbir organik rahatsızlık veya hastalıkla ilişkilendirilemeyen kronik yorgunluk sendromunda özellikle kalın barsak, karaciğer ve beynin koordineli çalışamaması önemli bir yer tutmaktadır.

Kronik yorgunluk sendromunun belirtileri; dinlenmiş bir şekilde uyanamamak, sabahları yataktan zor kalkmak, iş yapma hevesi olmamak, efor sarf etmekten kaçınmak vs.

Siz sorun, biz cevaplayalım!