Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Gastrit

Kronik Gastrit

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde; kronik gastrit  rahatsızlıklarının  önlenmesine,  azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,   elektro-akupunktur  ile   ozon  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans bile yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Sindirim Sistemi Rahatsızlığı

Sindirim; besin maddelerinin en basit yapı taşlarına kadar parçalanması ve kana geçmesi yani emilmesi demektir. Dolayısıyla sindirim ve emilim bozuklukları yetersiz besin alımına sebep olur.

Sindirim ve Emilim Bozukluğu Belirtileri

İştahsızlık, yutma güçlüğü, nefes kokması, geğirme-regürjitasyon, hazımsızlık, pirozis (yanma duygusu), bulantı-kusma, hematemez-melana, ishal, kabızlık, gaz ve karın ağrısı gibi belirtiler; yemek borusu (özofagus), mide, ince ve kalın barsaklar, pankreas, periton, karaciğer, safra kesesi ve safra yollarından meydana gelen vücut sindirim sistemindeki bir hastalığa veya bozukluğa işaret ederler.

Sindirim Sistemi Hastalıkları

GÖRH (Reflü Hastalığı), mide veya duodenal ülser, fonksiyonel mide hastalıkları, kronik diyare veya kabızlıklar, kolitis ülseroza veya Crohn Hastalığı, barsak kanaması ve bütün sindirim sistemi organlarının polip veya tümörler; sindirim kanalı içinde en sık görülenler  hastalıklardır.

Siz sorun, biz cevaplayalım!