Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Bel Ağrısı

Kronik Bel Ağrısı

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde; kronik bel ağrılarının  önlenmesine,  azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan: 

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,    nöral  ile  vücut-manuel  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Kronik Bel Ağrıları için  Akupunktur

Almanya’nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi‘nde yapılan ve bin 100 hastanın katıldığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, tedaviden altı ay sonra, kronik bel ağrılarının ciddi oranda hafiflediğini söyleyenlerin oranı; ilaç, sıcak kompres ve masaj gibi klasik Batılı tedavi yöntemlerinin denendiği grupta %27 iken,   akupunktur   grubunda %47 olmuştur.

Araştırmacılar arasında yer alan  Anesteziyolojist Dr. Heinz Endres;  akupunkturun   kronik bel ağrısı alanında gelecek vaat eden, son derece etkili bir yöntem olduğunu, hastaların, yalnızca ağrının dozunda değil, bel ağrısından kaynaklanan hareket sorunlarında ve dolayısıyla da hayat kalitelerinde de önemli bir fark gördüklerini söylemiştir.

Siz sorun, biz cevaplayalım!