Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Baş Ağrısı

Kronik Baş Ağrısı

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde;  kronik baş ağrısı   rahatsızlıklarının  önlenmesine,  azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,  nöral  ile  vücut-manuel  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Kronik Baş Ağrıları

Şiddeti, süresi, sıklığı ve eşlik eden bulguları kişiden kişiye değişiklik gösterse de kronik baş ağrısı; genel olarak ensede, gözlerde, alında, kulak bölgesinde veya şakaklarda hissedilen bir ağrıdır.

Baş Ağrısı Çeşitleri

Sonuçları hayati tehlike içeren beyin kanaması, ensefalit, menenjit, beyin tümörü,  hipertansiyon  ve göz basıncında artma gibi hastalıkların belirtileri arasında yer alan baş ağrıları olduğu gibi, bir başka hastalığın habercisi olmayan gerilim tipi başağrısı  ve  migren  gibi tipleri de vardır.

Baş Ağrısı Tedavisi

Hayati tehlike içeren sonuçlara yol açmamalarına rağmen,  gerilim tipi başağrısı  ile  migren; hasta hayatında kısıtlama ve sosyal kayıplara sebep olan boyutlarda şiddetli ağrılara erişebildiklerinden dolayı, yoğun ağrı kesici kullanımı oldukça yaygındır. Ancak bu durum da, rebound başağrısı adı verilen yeni bir baş ağrısı tipinin gelişmesine sebep olmakta; hasta, özetle bir kısır döngü içerisine girmekte, dolayısıyla her gün veya yaklaşık her gün reçeteli veya reçetesiz aşırı ağrı kesici almaktadır.

Siz sorun, biz cevaplayalım!