Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Kronik Ağrı

Kronik Ağrı

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde; kronik ağrıların önlenmesine, azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan:

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,  nöral  ile  vücut-manuel  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Nöralterapi mi   Akupunktur  mu? 

Ağrı tedavisinde de ilk tercih, genellikle   nöralterapi’dır.

Kronik rahatsızlıklarda ilk tercih   nöralterapi olmalıdır, hele de sorunun zamansal ilişkisi söz konusuysa…   

Bozucu alan kaynaklı rahatsızlıklarda da yine ilk tercih   nöralterapi   olmalıdır.

Terapi süresi kısa tutulmak isteniyorsa   nöralterapi   çok etkindir.   Akupunkturla tedavide 10-20 seanslarla elde edilen sonuç   nöralterapi   ile  3-5 seansta sağlanmaktadır. 

Akut rahatsızlıklarda mikrosistem akupunkturu ile başlanmalı…    Mikrosistem akupunkturu;   vücut akupunkturu  ve   nöralterapi   ile kombine edilebilir. Bu kombinasyon terapisi   hastalıklarla mücadelede daha etkin bir yaklaşımdır.

Enerji dengesizliğinde ve psikolojik rahatsızlıklarda   mikrosistem akupunkturu ve  vücut akupunkturu  etkindir, ancak sorunun kaynağında zamansal bir ilişki söz konusuysa   nöralterapi   öncelikle kullanılmalıdır. 

İğne fobisi olan hastalarda   nöralterapi  uygulanması gereken   akupunktur   noktalarına  soft-lazer  ile tedavi yapılması doğru olur.  

Nörolojik Hastalıklar için  Ozon Terapi

Yeterince kan pompalanmaması, beyinde oksijen eksikliğine sebep olur. Bu da, fizik kapasitede azalma, yürüme güçlüğü ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendisini gösterir.

Medikal ozonun dolaşım sistemi üzerindeki düzenleyici etkisi ile beyne daha fazla kan ve oksijen taşınır. Bunun gerek nörolojik hastalıklar ve gerekse sinir sistemi hastalıkları üzerinde oldukça olumlu etkileri görülür.

Bu yüzden  ozon terapi;  migren,  gerilim tipi  veya başka bir sebebe bağlı baş ağrılarında, polinöropati, myotoni, muskuler distrofi, ALS, demans, MS gibi hastalıklarda destekleyici tedavi olarak kullanılır. 

Kronik Ağrılar için  Anesteziyoloji

Anestezi uzmanı olan doktorlar ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırmadaki deneyimleri nedeni ile bu alanda aktif ve primer rol almaktadırlar. Geliştirilmiş olan pek çok yöntem ile ameliyat sonrası akut ağrıların kontrolü, ağrısız doğum ve dindirilemeyen kronik ağrıların tedavisi mümkün olabilmektedir.

Kronik Ağrılar

Ağrı tedavisinde yaygın olarak görülen kronik ağrılar şunlardır:

Ağrı nedir?

Geçmişte hastalık bulgusu olarak görülen ağrı –özellikle de kronik ağrı– artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bu münasebetle ağrı tedavisi ve algoloji, son yıllarda modern tıbbın içerisinde hızla gelişmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir.

Ağrı Tedavisi

Hastalıklara bağlı ağrılar, o hastalığın tedavi edilmesi ile birlikte ortadan kalkabilmektedir. Ancak bazı kronik ağrı sendromları vardır ki nedeni belli değildir, bazen de neden ortadan kaldırılamaz, bu gibi durumlarda çabalar sadece kişiye ağrısız bir yaşam” sürdürmesini sağlamaya yöneliktir.

Ağrı Tedavi Merkezlerinde kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi, tanılarının konulması ve uygun tedavileri; multidisipliner bir anlayışla yapılır, bilimsel temellere dayandırılarak oluşturulan protokollerle uygulanır.

Siz sorun, biz cevaplayalım!