Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde; karpal tünel sendromu   rahatsızlıklarının  önlenmesine,  azaltılmasına veya giderilmesine yönelik olarak, ispatlanmış etkilere sahip  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)  uygulamaları  arasında yer alan: 

yöntemlerinden biri –veya hastanın kişisel özelliklerine bağlı olarak birkaç tanesi sırayla yahut birlikte– yapılmaktadır. Zira, çoğu zaman tek bir yöntem, problemlerin tamamının çözülmesini için yeterli değildir. Bu yüzden, ihtiyaca göre düzenlenmiş terapi kombinasyonları daha iyi sonuçlar vermektedir. Mesela,    nöral  ile lazer-akupunktur  terapilerini birlikte uygulamak gibi…

Terapilerden en iyi sonuçları alabilmek için hem modern cihazlar kullanılır ve hem de bilimsel olarak seçilmiş -mümkün olduğunca kimyasal içermeyen- aktif maddeler tercih edilir.

Kürler; genelde birkaç seanstan ibaret olsalar da bazı durumlar için tek seans da yeterli olabilmektedir.

İlk ziyaretinizde, çeşitli terapilerden, sizin durumunuza en uygun tedavi önerilecek; tedavi olmaya karar vermeniz durumunda, ilk muayene bedeli tedavi masraflarından düşülecektir.

Karpal Tünel Sendromu

El‘de görülen karpal tünel sendromunun klasik tedavisinde atelleme, anti inflamatuar ilaç kullanımı, bazen de fizik tedavi kullanılmaktadır. Ancak, uzmanların tecrübelerine göre ise, tedavi için en etkin kombinasyon,   GETAT   uygulamaları arasından yapılabilmektedir.

Siz sorun, biz cevaplayalım!