Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Hastalıklar

Hastalıklar

Filiz Akupunktur Kliniği‘nde;   Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT)   ile tedavi edilen   ağrı, hastalık ve rahatsızlıklar  şunlardır:

Estetik Kaygılar ve Cilt Hastalıkları 

Nörolojik Hastalıklar

Kas – İskelet Sistemi Hastalıkları

 • BEHÇET HASTALIĞI   

Solunum Yolu Hastalıkları

Üro–Genital Sistem Hastalıkları

 • ADET DÜZENSİZLİĞİ    

 • AĞRILI ADET    

 • GECE ALTINI ISLATMA (ENÜREZİS NOKTURNA)   

 • İDRAR KAÇIRMA (STRES İNKONTİNANS) 

 • KISIRLIK (İNFERTİLİTE)  

 • MENOPOZ    

 • POLİKİSTİK OVER SENDROMU    

 • PRE-MENSTÜREL SENDROMLAR    

 • SİSTİT   

Dolaşım Sistemi (Kalp-Damar) Hastalıkları

Metabolik (Endokrin) Hastalıklar

Otoimmün Hastalıklar

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları

 • AĞIZ İÇİ AFTI   

 • AKUT ve KRONİK GASTRİT   

 • AKUT ve KRONİK KOLİT    

 • BARSAK KANAMASI    

 • CROHN HASTALIĞI    

 • HIÇKIRIK    

 • KOLİTİS ÜLSEROZA    

 • KONSTİPASYON (KABIZLIK)   

 • KRONİK DİYARE (İSHAL)    

 • KRONİK DUODENAL ÜLSER AĞRISI    

 • REFLÜ    

 • SAFRA KESESİ RAHATSIZLIKLARI  

Psikiyatrik Hastalıklar

 • DEPRESYON   

 • KEKEMELİK  

 • STRES    

 • TİKLER   

 • UYKU BOZUKLUKLARI   

Diğer Rahatsızlıklar

Siz sorun, biz cevaplayalım!