Filiz AKUPUNKTUR Kliniği | Uzm. Dr. Filiz SARI

Filiz Sari

KİMLİK:
TECRÜBE:
EĞİTİM:
ESER:
 • Uzmanlık Tezi: Kombine Siyatik-Femoral Sinir Blokajında %0,375 Bupivakain ve %0,75 Ropivakainin Klinik Etkilerinin Karşılaştırılması, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale, 2005. (Yayınlanmamış)
 • Makale: “Single shot ‘3-in-1’ femoral nerve blockade with 0.25% or 0.375% levobupivacaine provides similar postoperative analgesia for total knee replacement”, Turk J Med Sci, 2010; 40 (1): 77–82.
 • Makale: “Postoperative magnesium sulphate infusion reduces analgesic requirements in spinal anaesthesia”, European Journal of Anaesthesiology, 2004; 21: 766–769.
 • Makale: “Four analgesic techniques for shockwave lithotripsy: eutetic mixture is a good alternative”, J Endourol, Feb–2003; 17 (1): 3–6.
 • Bildiri: “The comparison of effectiveness of bupivacaine 0.375% with ropivacaine 0.75% on combined sciatic and pemoral block”, A-480, Barselona, ESA 2004.
 • Bildiri: “Açık abdominal cerrahide remifentanil kullanımının sevofluran tüketimine etkisi”, GA-47, Antalya, TARK 2002.
 • Bildiri: “Spinal anestezide postoperatif magnezyum sülfat infüzyonunun postoperatif analjeziye etkileri”, P-68, 6. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2003.
 • Bildiri: “Lokal anestezi altında fonksiyonel endoskopik sinus cerrahisi ve septoplasti olgularında Bispectral analiz (BİS) eşliğinde sedasyon”, GA-P135, Antalya, TARK 2001.
 • Bildiri: “ESWL uygulamalarında dört farklı analjezik ajanın etkilerinin karşılaştırılması”, GA-P134, Antalya, TARK 2001.
 • Bildiri: “Spinal hipotansiyonun önlenmesinde Ringer Laktat ve HES solüsyonlarının farklı kombinasyonlarında kullanımının etkinliği”, RAP-44, Antalya, TARK 2003.
 • Bildiri: “Düşük akım anestezide desfloran kullanımı”, RAP-69, Antalya, TARK 2004.
DİĞER NİTELİKLER ve İLGİ ALANLARI: